DE | TR

deutsch türkisch
 

 

DİTİB Leverkusen Faaliyet Alanlarımız
......................................................................................................................................................................
Ailevi ve Sosyal Sorunlar için
DİTİB Danışma Hattı

Her insan beklenmedik sorunlarla karşılaşabilir. Bazı sorunların üstesinden gelebiliriz, bazılarını  ise tek başımıza çözemeyiz.
Etrafımızda her zaman bizi dinleyen güvenebileceğimiz kişiler olmayabilir. Böyle durumlarda bizi arayabilir, içinde bulunduğunuz durumu bizimle paylaşabilirsiniz!

Danışma Hattı toplumun ve ailenin huzuru için bireyin kendi kendine yardım edebilecek hale gelmesi, ve mevcut sosyal hizmet ağını kullanarak katılımcı olması amacıyla hizmet sunar.

Aşağıdaki konularda başvurabilir ve ihtiyaç halinde uzman kişi ve kuruluşlara yönlendirilebilirsiniz:
 • •Ailevi sorunlar
 • •Okul, eğitim ve ergenlik sorunları
 • • Uyuşturucu ve bağımlılık
 • •Psikolojik sorunlar
 • •Aile içi şiddet
 • • Cinsel taciz
 • • Zorla evlilik
 • • Evlilik, ayrılma ve boşanma
 • •Borçlanma
 • • Aile birleşimi ve oturma izni
 • • Resmi dairelerle ilgili sorular
 • •Ayrımcılık ve dışlama

      Sıkıntılar paylaşıldıkça azalır,
               sıkıntılarınızı bizimle paylaşın!


Danışma hizmetimizden yararlanmak üzere başvuran kişilerin her türlü bilgileri gizlilik ilkesine uygun olarak saklanır ve açıklanmaz.

DİTİB – Danışma Hattı, kişisel, sosyal ve eğitim ile ilgili konularda karar verme veya problemleri çözme aşamasında ve benzeri konularda insanlara yararlı olmak maksadıyla tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlar tarafından sunulan bir hizmettir.

Danışma hizmetimizden ayrım yapılmaksızın herkes yararlanabilir.

    Sorunlarınızın altında ezilmeyin,
         -  bizimle konuşarak - üstesinden gelin!


Sorunlarla karşı karşıya geldiğinizde veya kriz durumlarında, kime ve nereye başvurabileceğinizi bilmiyorsanız, bizi arayarak veya elektronik posta yazarak sorununuzu paylaşabilir, bilgi alabilirsiniz!

Danışma Saatleri:  Pazartesi - Cuma  |  9:00 - 16 :00

E-Mail: danisma@ditib.de ve hotline@ditib.de

Posta yoluyla iletişim

DITIB – Beratungshotline
Subbelrather Str. 17
50823 Köln
Toplumsal Yararlılık

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve bağlı cemiyetlerin tamamı, toplum yararına, vergiden muaf olarak hizmet verir. Ticari amaç gütmez. Dernek imkanlarından, sadece dernek yararına harcama yapılabilir.
Din Eğitimi ve Din Hizmetleri

Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; Almanya genelinde, sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince, cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak, İslam Dini’nin Kur’an'a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde  tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Başlıklar halinde Faaliyetlerimizden bazıları:

1.    Cami faaliyetleri

 • Vakit Namazları,
 • Cuma Namazları,
 • Bayram Namazları,
 • Cenaze Namazları,
 • Ramazan programları ve Teravih Namazları,
2.    Temel dini bilgiler kursları (bütün yaş gurupları için)
3.    Vaaz, İrşad, konferans ve seminerler,
4.    Kandil gecelerinin kutlanması,
5.    Almanya genelinde yarışmalar (Dini bilgiler, Hutbe, Ezan, Kuran okuma)
6.    Kutlu Doğum haftası kutlamaları,
7.    Hapishane ziyaretleri,
8.    Hastahane ziyaretleri,
9.    Canaze ile ilgili dini vecibeler,
10.  Telefon ile dini sorulara cevap verme,
11.  Düğün merasimleri,
12.  Sünnet merasimleri,
13.  Fetva hattı,
14.  İftar programları,
Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler’de İslam Dini’nin önem verdiği evrensel değerler arasında yer alan, farklı din ve düşünce sahiplerine karşı hoşgörü, saygı, diyalog ve tolerans prensiplerine uygun olarak, başta içinde yaşadığımız Alman toplumunun büyük çoğunluğunu teşkil eden Hıristiyanlar olmak üzere, diğer bütün din mensupları ile karşılıklı yakın ilişkiler ve diyalog ortamının gelişip güçlenmesine destek vererek, toplumdaki ön yargıların yok edilmesini ve her çeşit ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
 
Bu amaçla yapılan faaliyetlerden bazıları:
 • Gerek Merkezimiz`de gerekse Almanya genelinde ‘Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler’ alanında yapılacak faaliyetleri yürütmek ve  diğer derneklerimizin bu alanda yapacağı organizasyonları koordine ederek onlara rehberlik etmek.
 • Diyalog ile ilgili toplantı ve paneller düzenlemek.
 • Diğer din adamları ve kuruluşları ile ön yargıları giderme amaçlı ‘Seminer ve Konferanslar’ düzenlemek.
 • Kilise ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma grupları kurulması için derneklerimizi teşvik etmek.
 •  ‘Açık Kapı Günleri-Tag der offenen Moschee’ düzenlemek.
 • Diğer din mensupları ile ‘Barış Duaları-Gebete der Religionen’ tertiplemek.
 • 'Cami Rehberleri Seminerleri’ düzenleyerek, hem camilerimizi hem de yüce Dinimizi ilgilenenlere profesyönelce tanıtabilecek ‘Cami Rehber ve Usta Rehberleri’ yetiştirmek (Prodialog projesi).
 • Diğer din mensupları ile beraber iftar programları düzenlemek.
 • Alman Kilise Günleri’ne katılmak.
 • Gerek Alman Resmi Makamların gerek Sivil Toplum Örgütlerinin gerekse Kiliselerin Respsiyonlarına DİTİB’i temsilen katılım.
 • Diyalog ile ilgili yayınlar çıkarmak.
 • İslam Dini'ni aslına uygun şekilde anlatan bilgi ve broşür içeriği hazırlamak
  • Der Islam und die Moschee;
  • Hz. Muhammed (Türkçe,Almanca),
  • Kleines Handbuch für Vereine
 • Müslüman ve Hıristiyan din adamlarını tanıştırma ve aralarında fikir alış-verişinde bulumalarını sağlayan Seminerler düzenlemek.
 • Gerek birim olarak gerekse diğer Alman sivil toplum örgütleri ile beraberce uyum, barış ve hoşgörü Projeleri geliştirmek ve uygulamak
  • Biliyor musun, ben kimim?-Weißst du, wer ich bin?;
  • Hıristiyan-Müslüman Barış İnsiyatifi Derneği-cm-fi e.V.
 • Gerektiğinde Alman siyasi makamlarına muhatab olmak.
 • Gerektiğinde Üniversiteler ile beraber Dinler Arası Diyalog ve Uyum konularında akademik çalışmalar yapmak ve yapanları desteklemek.
 • Almanlar tarafından yöneltilen gerek dini gerekse diğer aktuel sorulara yazılı
  ya da sözlü cevaplar vermek.

Kültürel Faaliyetler 

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi  dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.

Bu amaçla DİTİB teşkilatı olarak ;

1.    Müzik koro çalışmaları:
 • Tasavvuf müziği koro çalışmaları,
 • Halk müziği koro çalışmaları,
 • Sanat müziği koro çalışmaları,
 • Klasik müzik koro çalışmaları,
 • Çocuk koro çalışmaları.
2.    Enstürman çalma kursları:
 • Saz, Ud, Ney, Tanbur, Flüt, Kudüm.
3.    Halk oyunları grupları:
 • Mehter takımı,
 • Kafkas folklör ekibi,
 • Karadeniz folklör ekibi,
 • Zeybek folklör ekibi,
 • Elazığ folklör ekibi,
 • Yozgat folklör ekibi,
 • Bingöl folklör ekibi,
4.    Önemli gün ve bayram kutlamaları,
5.    Resim ve kompozisyon yarışmaları,
6.    Almanya ve Avrupa için eğitim gezileri,
7.    Kültür gezileri,
8.    Tiyatro gösterileri.
Eğitim ve Uyum Faaliyetleri

Daha önce geldiği memleketine dönmek isteyen bir çok kişi, artık bu ülkeyi ikinci vatan olarak seçmiştir. Teşkilatımızca insanlarımızın bu ülkeye uyumlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmaktadır.

DİTİB tam bir uyumun, toplumda yaşayan herkesin birbirinin kültürünü, dilini, geleneklerini, özellikle de dinini kabullenmesi, hoşgörmesi ve saygı duyması ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır. DİTİB olarak burada yaşayan insanlarımızın kendi benliklerini kaybetmeden, içinde yaşadıkları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını temin etmek ve desteklemek amacıyla, uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Kurslar:
 1. Almanca uyum kursları
 2. Dil kursları (Türkçe, İngilizce, Arapça, Çince)
 3. Türkçe okuma-yazma kursları
 4. Okul öncesi çocuklar için Almanca kursları
 5. Derslere ve ev ödevlerine yardım kursları
 6. Almanlar için Türkçe kursları
 7. Resim ve grafik kursları
 8. Dikiş ve tekstil kursları
 9. Mesleğe yönlendirme kursları, (bilgisayar kursu)
 10. 10.Diplomayı dışarıdan almak için hazırlık kursları
Seminer ve paneller:
 1. Bilgilendirme seminerleri, 
 2. Eğitim seminerleri,
 3. Uyuşturucu ile mücadele seminerleri,
 4. İş ve sosyal amaçlı seminerler,
 5. Sağlık seminerleri,
 6. Edebiyat ve okuma akşamları,
Programlar ve Aktiviteler:
 1. Dini ve milli bayram kutlamaları
 2. Cadde şenliklerine ve festivallere katılım
 3. Açık Kapı günü etkinlikleri
 4. Ortak gezi ve toplantılar
 5. Ortak spor organizasyonları
 6. Uluslararası kültür şenlikleri
 7. Kutlu doğum ve veda toplantıları
Bilgilendirme ve Rehberlik:
 • Eğitim: Alman eğitim sistemi, meslek eğitimi imkanları ve şartları, Genel eğitim, okullararası yatay geçişler, förderschule, engelli öğrencilerin problemleri.
 • Yüksek Öğrenim: Almanya ve Türkiye’de yüksek öğrenim sistemi,  Almanya`da ve Türkiye`de yüksek öğrenim ve eğitim imkanları, öğrenci bursları, [Bafög]... )
 • Gençlik ve zararlı alışkanlıklar: Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, kumar, kriminal olaylar, rehabilitasyon imkanları.
 • Sağlık: Kadın hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları, ürolojik problemler, Demenz-erken bunama, unutkanlık ....
 • Psikolojik danışmanlık
 • Hukuk alanında bilgilendirme ve rehberlik
Eğitim ve Kültür Gezileri:
DİTİB Eğitim ve Kültür Müdürlüğü, derneklerde ve vatandaşlarımızda kültürel gezi bilincini geliştirmek amacıyla her yıl Almanya içi başta olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye`ye geziler düzenlemektedir.
Yarışmalar:
 • Hikaye yarışmaları
 • Halk oyunları yarışmaları
Dayanışma ve Rehberlik Faaliyetleri

Birlik tarafından,  bağlı derneklerimizde fahri olarak görev yapan yöneticilerimiz belirli aralıklarla hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Bu sayede hem derneklerimizin kendi bünyesindeki işlemler daha verimli yürümekte, hem de bu derneklerimizin cemaatlerine vereceği hizmetler daha da çeşitlenmektedir. Derneklerimizin uzman kişi ve kuruluşların yardımını da alarak sunduğu rehberlik hizmetlerinden bazıları:
 • Mali, hukuki ve idari danışmanlık,
 • Resmi dairelerdeki iş ve işlemlerde yardımcı olmak,
 • Çocuk bakımı ve eğitimi hususunda seminerler ve kurslar düzenlemek,
 • Sağlık konularında seminerler organize etmek,
 • Okul problemleri ve okul sistemleri hakkında yardımcı olmak,
 • Aile içi problemlerde danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Zararlı alışkanlıklar hususunda bilgilendirici çalışmalar yapmak,
Gençlik ve Spor Hizmetleri

Almanya’daki Türklerin yaklaşık yarısı çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Gençlerin toplum içerisinde ruhen ve bedenen sağlıklı yetişebilmesinde ve bulunduğu toplumla uyumda sporun ve müziğin yapıcı rolünü iyi bilen DİTİB, bu sahada da gençlerimize çok özel önem vermektedir. Bağlı derneklerimizin tamamına yakın kısmında gençlik merkezleri bulunmakta ve bu merkezlerde aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır.

Çocuk ve Gençlik Hizmetleri:
 • Müzik ve konserler,
 • Telsiz klüpleri,
 • Internet cafe
 • Ortak geziler
Gençlik Merkezi:
 • Diğer gençlik merkezlerimiz ile koordineli çalışmak,
 • Okul ve meslek seçimi ile alakalı danışmanlık,
Spor Hizmetleri:
 • Futbol, güreş ve uzakdoğu sporları,
 • Gece futbolu,
 • Turnuva ve kupa organizasyonları,
Detaylı bilgi için http://ditib-lev.net/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kadın Kolları Faaliyetleri
 
DİTİB olarak bağlı derneklerimize, kadınlarımızın sosyal yaşamda ve derneklerimizin faaliyetlerinde daha fazla yer almaları, bağlı dernklerin bünyesinde hanımlar kolu çalışma gruplarının kurulması teşvik ve tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda merkezimizde ve derneklerimizde uzman kişi ve kuruluşların yardımını da alarak, aşağıdaki faaliyietleri sunulmaktadır. 
 • Almanya`ya aile birleşimi ile gelen bayanlara danışmanlık,
 • Aile içi problemler için danışmanlık,
 • Ortak sohbet gün ve geceleri,
 • Kadınlar ile ilgili güncel konularda tartışma,  panel, konferans ve seminerler,
 • Defileler,
 • Ortak Geziler,
 • Derneklerin faaliyetlerine katkı amaçlı kermeslerin düzenlenmesi,
 • Yemek kursları,
 • Çocuk bakımı yardımları,
 • Telefonda ya da yüzyüze danışmanlık hizmetleri,
Hayır Hizmetleri
 1. Öğrenim Yardımı: Bu amaçla Birliğimizde bir "Fitre-Zekat Fonu" oluşturulmuştur. Bu fonda toplanan paralar, Ülkemizde ve Almanya'da öğrenim gören muhtaç çocuklara ve gençlere eğitim yardımı olarak kullanılmakta, muhtaç kişilere destek sağlanmaktadır.
 2. Tabii Afetler İçin Yardım Kampanyaları: Türkiye'de, Almanya'da ve dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen deprem, sel felaketi gibi tabii afetlerden zarar gören insanlar ve çeşitli ülkelerde inşaası devam eden camiler için, Din Hizmetleri Müşavirliği ile işbirliği yapılarak, açılan kampanyalara yardımcı olunmaktadır.
Bazı Yardım Kampanyalarımız:

Doğu Almanya’da meydana gelen  sel felaketi için yardım kampanyası:

2002 yılında Almanya’da meydana gelen ve çok büyük maddi hasar ile can kaybına sebebiyet veren  sel felaketi ile ilgili olarak, Dresden Bölgesine 110.542,94€ ve Magdeburg bölgesine de 50.000 € yardımda bulunulmuştur.

Pakistan Yardım Kampanyası

08.10.2005 tarihinde Pakistan’da meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan deprem felaketi için başlatılan kampanyada, 2.244.800 EUR toplanmış ve bu meblağ Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile yerine ulaştırılmıştır.

Görülen lüzum üzerine, TGRT ile ortaklaşa bir kampanya daha düzenlenmiş, kampanyada toplanan 1.687.157,54 EUR Pakistan’ın başkenti İslamabat´a 140 km uzaklıktaki Rawalakot şehrinde bulunan ve depremde yerle bir olan 1500 öğrenci kapasiteli Kız Kolleji’nin yeniden inşaasında kullanılmıştır.

İçerisinde sınfları, açık ve kapalı spor salonları, öğretmen Lojmanları, konferans odaları, sağlık ocağı, iki adet servis aracı, diğer sosyal alanları ile tamamlanan ve „Türkiye Kız Kolleji“ ismi verilen okulumuz, tam teşekküllü bir şekilde 20.04.2008 tarihinde düzenlenen bir törenle yetkililere teslim edilmiştir.

Ludwigshafen Yardım Kampanyası:

Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyaleti‘nde bulunan Ludwigshafen şehrinde, Türklerin oturduğu bir binada, 3 Şubat 2008 tarihinde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleri ve geride kalan çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nce (DİTİB), Almanya çapında başlatılan yardım kampanyasında 185.036 Euro toplanmış, sözkonusu meblağın nakdi çeki olayın mağdurlarına teslim edilmiştir.

Filistin (Gazze) Yardım Kampanyası:

Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve kadirşinas Türk halkının yardım elinin mağdur Filistin halkına da uzanmasına vesile olması düşüncesiyle, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) olarak, 9-16 Ocak 2009 tarihlerini içine alan günlerde bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

22.01.2009 tarihinde, 1.017.700, (Bir milyon onyedibin yediyüz), 03.02.2009 tarihindede, 432.300, (Dörtyüz otuzikibin üçyüz) olmak üzere toplam, 1.450.000, (bir milyon dörtyüzellibin) Euro nakit meblağ toplanmış ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ilgili hesabına havale edilmiştir.

Haiti'ye Yardım Kampanyası:

12 Ocak 2010 tarihinde Haiti’de meydana gelen deprem sonrası Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Hükümeti Başbakanı Dr. Jürgen Rüttger'in himayalerinde açılan yardım kampanyasına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) destek verdi.

Almanya genelindeki DİTİB teşkilatlarından bir çok insanın  hayatının kaybetmesine,  milyonlarca insanın da sakat ya da evsiz kalmasına sebep olan Haiti deprem ile ilgili olarak, Düsseldorf Bakanlık Binası’nda düzenlenen törende, 104.500,76 Euroluk yardım çeki yetkililere takdim edilmiştir.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyası:

Her yıl düzenli olarak, kurbanlarını Türkiye de kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu, “Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi” kampanyasına destek sağlanmaktadır.
Cenaze Yardımlaşma Fonu

Ömrünü gurbette geçiren insanlarımızın vatan özlemi ile cenazelerinin ülkemize nakledilmesini arzu ve vasiyet etmeleri sebebiyle, onların bu önemli sorununa kalıcı, pratik ve güvenli bir çözüm getirmek amacıyle 1992 yılında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından "DİTİB Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu" kurulmuştur.

Almanya ve Türkiye’deki mevzuata göre yapılan gerekli düzenlemelerle bu Fonun hizmet alanı ve ağı genişletilmiş, sistem düzenli bir şekilde işler hale getirilmiştir. Bu Fon, çok kısa bir zamanda vatandaşlarımız arasında arzu edilen dayanışmayı sağlamış ve onların büyük ilgi ve desteğine mazhar olmuştur

Ayrıntılı bilgi için:


Subbelrather Str. 17
50823 Köln
Telefon: 0221 - 86 997 97
www.cenazefonu.de

Hac ve Umre Hizmetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Hac ve Umre Organizasyonuna Alman’ya'dan katılan vatandaşlarımızla ilgili gerekli düzenlemeler, iş ve işlemler konusunda Din Hizmetleri Müşavirliği'ne yardımcı olunmaktadır.

Kutsal yolculuğun, milletimizin onuruna yaraşır tarzda gerçekleştirebilmesi amacıyla, ilk defa 1985 yılında başlatılan hac ve umre organizasyonlarına, vatandaşlarımız her yıl daha fazla ilgi göstermektedirler.

Detaylı bilgi için » tıklayın.
Din ve Toplum Araştırma Merkezi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde Kasım 2007 yılında, dini ve toplumsal meseleleri bilimsel açıdan araştırmak amacı ile, “Din ve Toplum Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur. Bu Merkezde sosyologlar, islam bilimcileri ve ilahiyatçılar din olgusunu toplumsal bağlamda değerlendirerek, mevcut sorunları araştırmakta ve siyasi gelişmeleri incelemektedirler.

Din ve toplum eksenli araştırmalar, ağırlıklı olarak dört alanda yürütülmektedir: Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Tarih ve Felsefe.

Her yıl geniş çaplı bir araştırma konusu belirleyen Araştırma Merkezi, konu ile ilgili anketler düzenlemekte ve tamamlanmış bilimsel çalışmaları ve verileri biraraya getirerek, konuyu yeniden değerlendirmektedir.

İlmi yazıların derlendiği dergi çalışmalarını da sürdüren Araştırma Merkezi, Almanya'da akademisyen genç beyinleri destekleyerek, onların çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Dini ve toplumsal meselelerde, düzenli aralıklarla Sempozyum ve Konferanslar da hazırlayan Araştırma Merkezi, Frankfurt Kitap Fuarı 2008 etkinlikleri çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nu konuk etmiştir.

Detaylı Bilgi:
www.forege.de
 
Basın ve Yayın Hizmetleri

Yazı ve Yayın Hizmetleri
 • Aylık çıkan DİTİB Bülteni
 • DİTİB Genel Merkezinde ve derneklerden faaliyet haberleri, bilimsel yazılar ve cami tanıtımları
Arşivleme Hizmetleri:
 • Basında yer alan İslam Dini hakkındaki yayınların takibi ve arşivleme işleri.
 • Arşivlenen dökümanların, ileride talep olması durumunda bilimsel amaçlara sunulması.
 • Görsel ve yazılı Türk ve Alman basınının takibi, DİTİB hakkındaki haberlerin kaydı ve arşivlenmesi,
 • İslam Dini ile ilgili yazı ve dökümanların arşivlenmesi,
 • Toplantı, temel atma, açılış, seminer, sempozyum, kutlama, şölen vb. gibi faliyetlerimizin, görüntü ve resimlerinin arşivlenmesi
Grafik tasarım ve Baskı Hizmetleri:
 • Tanıtım ve bilgi amaçlı afiş, broşür, el-ilanları, davetiye, imsakiye, takvim, belge ve sertifika gibi envanterlerin hazırlanması ve baskı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
İnternet Hizmetleri:
 • İnternet Sitelerimizin tasarımı ve güncel tutulması
 • www.ditib.de
 • www.zentralmoschee-koeln.de
 • www.ditib-lev.net
 • www.ditib-landesverband.de
 • www.tagderoffenenmoschee.de
 • Haberlerin Türk ve Alman basın kuruluşlarına servislerinin yapılması
 • DİTİB Bültenine ve DİTİB internet sitesine haberlerin aktarımı
Video tasarım:
 • Tanıtıcı reklam filmleri ve sinevizyon gösterilerin hazırlanması,
 • Almanya çapında başlatılan Kurban Kampanyası ile ilgili TV tanıtım filminin
  hazırlanması ve sunumu
Proje Geliştirme

Proje, mevcut bir eksiklik veya sorunu gidermek ya da ilerlemeye yönelik, bir ekip çalısması ile belirli bir süre içerisinde yürütülüp tamamlanan, sınırlı bir bütçeye sahip, baslangıç, planlama, yürütme, uygulama, denetleme ve tamamlama aşamaslarından oluşan bir çalısma biçimidir. Proje yönetimi de belirli bir projenin hedeflerine ulasması ve tamamlanması için çalışmaların planlaması, organizesi
ve yönetilmesidir.

Projeler somut bir hedefe ulaşmak için uygulanır ve gerçekleştirildiği yerde bir değişimi meydana getirmesi, belirli değerler kazandırması beklenir.

Cami derneklerimizde süregelen faaliyetler rutin bir şekilde, fazla değişiklik arzetmeden devam etmektedir. Proje bazlı çalışmalar mevcut çalışmaların yanısıra cami derneklerinde uygulamaya konulması halinde dernek çalısmalara yeni bir hareket kazandırılmış olması ile birlikte, çalışmanın sistematikleştirilmesi, ekip çalışmalarının artırılması ve kamu ile diğer sivil toplum kurulusları ile isbirligi de artacak ve bu sayede toplumun sekillenmesini belirleyen unsur ve kurumlarla daha yakın ilişkiler içerisinde olunacaktır. Ayrıca proje bazlı çalışmalarda derneğin kendi finansman imkanlarının dışında maddi destek alabilmesi de sözkonusudur.

Projenin aşamaları
 • Başlangıç asamasında projenin yapısı ve kapsamı belirlenir.
 • Planlama aşamasında projenin en ince ayrıntıları hesaba katılarak, detaylandırılır ve planlanır. Ekip bu aşamada somutlaştırılır ve resmi onaylar için hazırlıklar tamamlanır.
 • Yürütme ve uygulama aşamasında resmi onaylar alınmıştır ve projenin öngörülen çalışmaları uygulamaya konulur. Bu aşamada proje ‘gerçekleştirilmiştir’.
 • Denetleme aşamasında projenin ne kadar amacına uygun çalışmalar yaptıgı incelenir ve gerekli eksiklikler tamamlanır. Sorunlar için çözümler geliştirilip uygulanır.
 • Tamamlama aşamasında projenin gerekli belgelerle arşivlenmesi, dokümantasyonun tamamlanması ve gerekli mercilere iletilmesini kapsamaktadır.
Proje bazlı çalışmanın özellikleri
 • Her projede amaçlar ve hedefler somut olarak belirlenmiştir.
 • Her projenin belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmaktadır, süresi kısıtlıdır.
 • Harcamalar proje başlamadan önce hesaplanır, bütçesi belirli ve sınırlıdır.
 • Her projenin sonunda somut bir değişim beklenmektedir.
 • Projelerin kendine has bir yapısı bulunmaktadır.
 • Projeler genelde tek seferliktir ve çoğunlukla yenilikçidir.
Proje çalısmalarında bazı hususlar
 • Çalışmalar, dernek ve proje yönetimi arasında uyumlu bir şekilde yürütülmelidir.
 • Personel ve maddi kaynaklar hesaplanmalıdır.
 • Proje çalışmalarında tecrübesi olan kişi ve kurumlarla beraberce çalışılmalıdır.
 • Dışardan finanse edilen kurumların program ile ilgili hassasiyetleri gözetilmelidir.
 • Proje için yeterli ön hazırlık süresi bırakılmalı ve birkaç kurumdan finansman destek sağlanmaya çalışılmalıdır.
 • Projelerin halkla ilişkiler çalışmalarına hassasiyetle yaklaşılmalı ve gerektigi durumlarda medya ile de irtibat halinde bulunulmalıdır.
 • Her projenin mutlaka bir dokümantasyonu bulunmalıdır.
 • Büyük projelerin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için alt projeler üretilebilir.
Proje için finansman destegi veren kurum ve kuruluslar
 • Avrupa Birliği Fonları
 • Almanya Federal Devleti Fonları
 • Eyalet Fonları
 • Belediyeler
 • Vakıflar
DITIB Genel Merkezi olarak hizmetimiz
 • DITIB derneklerinde projelerin bilgi bankasında toplanması
 • Bilgi bankasının cami derneklerinin de ulaşabileceği bir platforma aktarılması için altyapı çalışmaları
 • Geniş çaplı projelerin hazırlanması, finansman kaynaklarının tespiti, projenin dilekçelendirilmesi ve bölgelerde yürütülmesi ya da uygulama konusunda koordinasyonun sağlanması
 • Bölgelerde proje hazırlama ile ilgili eğitim seminerleri
 • Cami derneklerinin hazırlamış olduğu projelerde içerikle ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Projelere finansman sağlanması hususunda danışmanlık hizmetleri
 • Projelerin yazışmaları ve dokümantasyonu ile ilgili danışmanlık hizmetleri

Cami derneğinizde yürüttüğünüz ya da uygulamak istediğiniz her konuda bizlere başvurabilirsiniz. Projenizin her aşamasında sizlere danışmanlık hizmeti vermek ve ileri dönemlerde proje bazlı çalışmalarınızı geliştirerek ve genişleterek uygulamanız için destek vermekteyiz.Güncel Projelerimiz:

  1. Eğitim - Köprüsü: Yükseliş!  

Göçmen kökenli ailelerde daha iyi eğitim şansı için anne-babaya destek

Çocuklar geleceğimizdir!

Proje, anne-babaların çocuklarını eğitme ve terbiye etme kaabiliyetlerini artırmayı ve onları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Anne-babalar terbiye ve eğitim süreçlerine daha aktif katılıma teşvik edilecek, sahip oldukları kudreti keşfetmeleri sağlanacak ve bu süreçte desteklenerek, sahip oldukları gücü harekete geçirmelerine yardımcı olunacaktır.

Otto-Benecke-Vakfı tarafından hayata geçirilen ve koordinesi üstlenilen sözkonusu projenin finansmanı, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir. Proje 2011-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacaktır.

2011’den itibaren bu projeye iştirak eden DİTİB, 2012 yılında Köln ve Dortmund şehirlerinde 15 anne-baba forumu ve 2013 yılında da 10 anne-baba forumu düzenleyecektir. Köln, Dortmund, Hamburg ve Duisburg şehirlerinde öncelikli olarak DİTİB ve VİKZ’e bağlı camiler ve diğer mekanlarda verilecek olan bu hizmet, DİTİB merkezde yarım gün esasıyla görev yapacak olan Anaokulu Eğitimcisi ve Sosyal Pedagog Emine Kahraman koordinesinde Köln ve Dortmund şehirlerinde DİTİB tarafından, Hamburg ve Duisburg şehirlerinde ise VİKZ tarafından belirlenmiş, eğitilmiş ve uzman iki moderatör desteğinde sunulacaktır. Konuları önceden belirlenen forumlar, gerektiğinde dışarıdan uzmanların da katkısı alınmak suretiyle ve her grupta bir multiplikatör yardımıyla gerçekleşecektir. Bu multiplikatörlerin, zaman içinde moderatörlerin yerini alması ve proje bitiminden itibaren, fahri olarak bu görevi yürütebilmeleri amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bir yandan camilerimizde anne-babaların, eğitim ve terbiye becerileri güçlendirilirken, diğer yandan da kendileri Alman eğitim sistemi hakkında bilgilendirilecek ve çocuklarını daha aktif ve daha hedefe odaklı desteklemelerinde anne-babalara yardımcı olunacaktır.

Projede işlenebilecek konulardan bir kısmı:

 • Bebeklik çağında çocuk gelişimi
 • Anaokulu çağı
 • Çok dilli eğitim
 • Çocuk terbiyesinde dikkat edilmesi gerekenler
 • Terbiye ve eğitim sistemi
 • İlkokul dönemi ve orta okullara geçiş
 • Orta öğrenim
 • Okuma alışkanlığı & medya kullanımı
 • Öğrenme, motivasyon; becerileri geliştirme
 • Yetkinleştirme
 • İletişim ve tartışma üslubu
 • Babalık rolü
 • Boş zamanları değerlendirme …

Projeye katılan diğer kuruluşlar:

 • VIKZ e.V.
 • DMK e.V.
 • FÖTED e.V.
 • PHOENIX e.V.


  2. Etkin Kadın Kursları
 
Eğitimin hedefi, insanın ihtiyaç duyduğu bilgi ile donatılmasını, huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Dinimiz her müslümana ilim tahsilini farz kılmıştır. Eğitimin ilk alındığı yer aile, çocuğa ilk eğitimi veren ve bu nedenle toplumu şekillendiren de anne ve babadır.

Sivil toplum kuruluşu olarak topluma hizmeti ana gaye edinen cami derneklerimiz, hedef kitlemizin bilgi seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini geliştirmektedir. Camilerimiz,
kadınların eğitimine katkı sağlayan önemli faaliyet alanlarındandır.

Etkin kadın kurslarının hedefi
Cami derneklerinde kadınlara yönelik kursların en önemli hedefi, toplum içinde Müslüman
kadınların saygınlıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak ve toplumsal katılımlarını desteklemektir.

Etkin kadın kurslarının hedefi
Cami derneklerinde kadınlara yönelik kursların en önemli hedefi, toplum içinde Müslüman
kadınların saygınlıklarını artırmak, güçlenmelerini sağlamak ve toplumsal katılımlarını desteklemektir. Etkin kadın kursları mevcut sorunlara cözümler geliştirilmesine, derneklerin kadınlara yönelik çalışmalarda kaliteyi artırmalarına, hizmetlerde standardın yakalanmasına
ve siste-matikleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Hedef Kitlemiz
Etkin kadın kurslarının iki ana hedef kitlesi bulunmaktadır. 16 yaşını tamamlamış ve
Almanya’da yaşayan
 1. bütün kadınlar.Yabancı uyruklu olup Almanya’ya sonradan
 2. göç etmiş ve bu ülkede herhangi bir lise, meslek lisesi ya da benzer örgün
  eğitime katılmamış ve az Almanca bilen kadınlar.
Etkin kadın kursları ile sunulan imkanlar

Etkin kadın kursları ile Almanya’ya göç eden kadınları
 • kimliklerini koruyarak topluma katılımları sağlanmakta,
 • „yeni“ memleketlerine uyum sağlamaları
 • kolaylaştırılmakta,her iki dilde de okuma-yazma öğrenmeleri
 • için imkanlar hazırlanmakta,
 • Almanya’nın toplumsal yapısı hakkında bilgilendirilerek, bu ülkede yabancı olma duyguları azaltılmakta,
 • genel kültür ve bilgileri artırılmakta,
 • çocuk ve aile eğitimi konusunda bilinçlenmelerine destek verilmekte,
 • ebeveyn olarak hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmeleri kolaylaştırılmakta,
 • yaygın ve örgün eğitim imkanları konusunda bilgileri artırılmakta
  sağlık sistemi ve imkanlarını öğrenmelerine
 • katkı sunulmakta, çalışma hayatına katılımları kolaylaştırılacak
 • bilgiler verilmekte.
Kurslarının mahiyeti

Toplam 20 saatlik kurs, seminer ya da bilgi görgü gezileri düzenlenmektedir. Kursların katılımcı sayısı 10-15 kişidir.

Kursların haftada kaç gün, kaç saat ve hangi zaman diliminde yapılacağı derneklerin kendi ihtiyaçlarına göre belirlenebilmektedir.

Kurslar Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından desteklenmektedir.

DİTİB Genel Merkezi olarak hizmetlerimiz

 • Derneğinizde bu tür kursların organize edilmesi için gerekli lojistik destek verilmektedir.
 • Kursun finansmanını sağlamak için başvuru  yapılmasına yardımcı olunmaktadır.
 • Kurslar hakkında telefon ve e-posta yolları  ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Geçmiş döneme ait tecrübelere dayanarak tavsiyeler sunulmaktadır.
 • Gerekli evraklar ve bu evrakların işleme konulması konusunda
  danışmanlık yapılmaktadır.
Kurslar için finansman desteği alınması mümkündür. Bunun için ikinci hedef kitlesinden en az on kişiye ulaşmak gerekmektedir. Ayrıca finansman desteği verilen kurslar için belirlenen bir-takım şartlar bulunmaktadır. Bunun için DİTİB’in internet sayfasını takip edebilir ya da doğrudan DİTİB Genel Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.

Kursların uygulanabilirliği ve etkinliği açısından e-posta kullanımı şarttır. E-posta adresi bulunmayan ve bu imkanı kullanmayanların talepleri maalesef değerlendirilmeye alına-mayacaktır. Bu kursları derneklerinizde uygulamaya koymak istiyorsanız, en geç 31Temmuz tarihine kadar bizlere yazılı müracaatta bulunmanız gerektiğini hatırlatırız.

İrtibat:
Ayten Kılıçarslan / Şeyda Can
Subbelrather Straße 17
50823 Köln
Tel: 0221-579 82 59
frauenkurse@ditib.de